Detail

Detail

DossiernummerP13-24-1941_V001
Subdossier(s) van dit dossier1. P13-24-1941_B073
2. P13-24-1941_B074
3. P13-24-1941_B075
4. P13-24-1941_B076
5. P13-24-1941_B077
6. P13-24-1941_B078
7. P13-24-1941_B001
8. P13-24-1941_B002
9. P13-24-1941_B003
10. P13-24-1941_B004
11. P13-24-1941_B005
12. P13-24-1941_B006
13. P13-24-1941_B007
14. P13-24-1941_B008
15. P13-24-1941_B009
16. P13-24-1941_B010
17. P13-24-1941_B011
18. P13-24-1941_B012
19. P13-24-1941_B013
20. P13-24-1941_B014
21. P13-24-1941_B015
22. P13-24-1941_B016
23. P13-24-1941_B017
24. P13-24-1941_B018
25. P13-24-1941_B019
26. P13-24-1941_B020
27. P13-24-1941_B021
28. P13-24-1941_B022
29. P13-24-1941_B023
30. P13-24-1941_B024
31. P13-24-1941_B025
32. P13-24-1941_B026
33. P13-24-1941_B027
34. P13-24-1941_B028
35. P13-24-1941_B029
36. P13-24-1941_B030
37. P13-24-1941_B031
38. P13-24-1941_B032
39. P13-24-1941_B033
40. P13-24-1941_B034
41. P13-24-1941_B035
42. P13-24-1941_B036
43. P13-24-1941_B037
44. P13-24-1941_B038
45. P13-24-1941_B039
46. P13-24-1941_B040
47. P13-24-1941_B041
48. P13-24-1941_B042
49. P13-24-1941_B043
50. P13-24-1941_B044
51. P13-24-1941_B045
52. P13-24-1941_B046
53. P13-24-1941_B047
54. P13-24-1941_B048
55. P13-24-1941_B049
56. P13-24-1941_B050
57. P13-24-1941_B051
58. P13-24-1941_B052
59. P13-24-1941_B053
60. P13-24-1941_B054
61. P13-24-1941_B055
62. P13-24-1941_B056
63. P13-24-1941_B057
64. P13-24-1941_B058
65. P13-24-1941_B059
66. P13-24-1941_B060
67. P13-24-1941_B061
68. P13-24-1941_B062
69. P13-24-1941_B063
70. P13-24-1941_B064
71. P13-24-1941_B065
72. P13-24-1941_B066
73. P13-24-1941_B067
74. P13-24-1941_B068
75. P13-24-1941_B069
76. P13-24-1941_B070
77. P13-24-1941_B071
78. P13-24-1941_B072
79. P13-24-1941 Bepleisteren zijgevel
80. P13-24-1941 Stichting
81. P13-24-1941 Stichting
82. P13-24-1941 Stichting
83. P13-24-1941 Stichting
84. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
85. P13-24-1941 Stichting
86. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
87. P13-24-1941 Stichting
88. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
89. P13-24-1941 Stichting
90. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
91. P13-24-1941 Stichting
92. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
93. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
94. P13-24-1941 Stichting
95. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
96. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
97. P13-24-1941 Stichting
98. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
99. P13-24-1941 Stichting
100. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
101. P13-24-1941 Stichting
102. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
103. P13-24-1941 Stichting
104. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
105. P13-24-1941 Stichting
106. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
107. P13-24-1941 Stichting
108. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
109. P13-24-1941 Stichting
110. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
111. P13-24-1941 Stichting
112. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
113. P13-24-1941 Stichting
114. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
115. P13-24-1941 Stichting
116. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
117. P13-24-1941 Stichting
118. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
119. P13-24-1941 Stichting
120. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
121. P13-24-1941 Stichting
122. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
123. P13-24-1941 Stichting
124. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
125. P13-24-1941 Stichting
126. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
127. P13-24-1941 Stichting
128. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
129. P13-24-1941 Stichting
130. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
131. P13-24-1941 Stichting
132. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
133. P13-24-1941 Stichting
134. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
135. P13-24-1941 Stichting
136. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
137. P13-24-1941 Stichting
138. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
139. P13-24-1941 Stichting
140. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
141. P13-24-1941 Stichting
142. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
143. P13-24-1941 Stichting
144. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
145. P13-24-1941 Stichting
146. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
147. P13-24-1941 Stichting
148. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
149. P13-24-1941 Stichting
150. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
151. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
152. P13-24-1941 Stichting
153. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
154. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
155. P13-24-1941 Stichting
156. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
157. P13-24-1941 Stichting
158. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
159. P13-24-1941 Stichting
160. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
161. P13-24-1941 Stichting
162. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
163. P13-24-1941 Stichting
164. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
165. P13-24-1941 Stichting
166. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
167. P13-24-1941 Stichting
168. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
169. P13-24-1941 Stichting
170. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
171. P13-24-1941 Stichting
172. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
173. P13-24-1941 Stichting
174. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
175. P13-24-1941 Stichting
176. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
177. P13-24-1941 Stichting
178. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
179. P13-24-1941 Stichting
180. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
181. P13-24-1941 Stichting
182. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
183. P13-24-1941 Stichting
184. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
185. P13-24-1941 Stichting
186. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
187. P13-24-1941 Stichting
188. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
189. P13-24-1941 Stichting
190. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
191. P13-24-1941 Stichting
192. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
193. P13-24-1941 Stichting
194. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
195. P13-24-1941 Stichting
196. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
197. P13-24-1941 Stichting
198. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
199. P13-24-1941 Stichting
200. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
201. P13-24-1941 Stichting
202. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
203. P13-24-1941 Stichting
204. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
205. P13-24-1941 Stichting
206. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
207. P13-24-1941 Stichting
208. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
209. P13-24-1941 Stichting
210. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
211. P13-24-1941 Stichting
212. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
213. P13-24-1941 Stichting
214. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
215. P13-24-1941 Stichting
216. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
217. P13-24-1941 Stichting
218. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
219. P13-24-1941 Stichting
220. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
221. P13-24-1941 Stichting
222. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
223. P13-24-1941 Stichting
224. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
225. P13-24-1941 Stichting
226. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
227. P13-24-1941 Stichting
228. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
229. P13-24-1941 Stichting
230. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
231. P13-24-1941 Stichting
232. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
233. P13-24-1941 Stichting
234. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
235. P13-24-1941 Stichting
236. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
237. P13-24-1941 Stichting
238. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
239. P13-24-1941 Stichting
240. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
241. P13-24-1941 Stichting
242. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
243. P13-24-1941 Stichting
244. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
245. P13-24-1941 Stichting
246. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
247. P13-24-1941 Stichting
248. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
249. P13-24-1941 Stichting
250. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
251. P13-24-1941 Stichting
252. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
253. P13-24-1941 Stichting
254. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
255. P13-24-1941 Stichting
256. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
257. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
258. P13-24-1941 Stichting
259. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
260. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
261. P13-24-1941 Stichting
262. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
263. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
264. P13-24-1941 Stichting
265. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
266. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
267. P13-24-1941 Stichting
268. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
269. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
270. P13-24-1941 Stichting
271. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
272. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
273. P13-24-1941 Stichting
274. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
275. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
276. P13-24-1941 Stichting
277. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
278. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
279. P13-24-1941 Stichting
280. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
281. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
282. P13-24-1941 Stichting
283. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
284. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
285. P13-24-1941 Stichting
286. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
287. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
288. P13-24-1941 Stichting
289. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
290. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
291. P13-24-1941 Stichting
292. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
293. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
294. P13-24-1941 Stichting
295. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
296. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
297. P13-24-1941 Stichting
298. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
299. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
300. P13-24-1941 Stichting
301. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
302. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
303. P13-24-1941 Stichting
304. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
305. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
306. P13-24-1941 Stichting
307. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
308. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
309. P13-24-1941 Stichting
310. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
311. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
312. P13-24-1941 Stichting
313. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
314. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
315. P13-24-1941 Stichting
316. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
317. P13-24-1941 Stichting
318. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
319. P13-24-1941 Stichting
320. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
321. P13-24-1941 Stichting
322. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
323. P13-24-1941 Stichting
324. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
325. P13-24-1941 Stichting
326. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
327. P13-24-1941 Stichting
328. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
329. P13-24-1941 Stichting
330. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
331. P13-24-1941 Stichting
332. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
333. P13-24-1941 Stichting
334. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
335. P13-24-1941 Stichting
336. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
337. P13-24-1941 Stichting
338. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
339. P13-24-1941 Stichting
340. P13-24-1941 Stichting
341. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
342. P13-24-1941 Stichting
343. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
344. P13-24-1941 Stichting
345. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
346. P13-24-1941 Stichting
347. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
348. P13-24-1941 Stichting
349. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
350. P13-24-1941 Stichting
351. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
352. P13-24-1941 Stichting
353. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
354. P13-24-1941 Stichting
355. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
356. P13-24-1941 Stichting
357. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
358. P13-24-1941 Stichting
359. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
360. P13-24-1941 Stichting
361. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
362. P13-24-1941 Stichting
363. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
364. P13-24-1941 Stichting
365. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
366. P13-24-1941 Stichting
367. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
368. P13-24-1941 Stichting
369. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
370. P13-24-1941 Stichting
371. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
372. P13-24-1941 Stichting
373. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
374. P13-24-1941 Stichting
375. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
376. P13-24-1941 Stichting
377. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
378. P13-24-1941 Stichting
379. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
380. P13-24-1941 Stichting
381. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
382. P13-24-1941 Stichting
383. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
384. P13-24-1941 Stichting
385. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
386. P13-24-1941 Stichting
387. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
388. P13-24-1941 Stichting
389. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
390. P13-24-1941 Stichting
391. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
392. P13-24-1941 Stichting
393. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
394. P13-24-1941 Stichting
395. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
396. P13-24-1941 Stichting
397. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
398. P13-24-1941 Stichting
399. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
400. P13-24-1941 Stichting
401. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
402. P13-24-1941 Stichting
403. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
404. P13-24-1941 Stichting
405. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
406. P13-24-1941 Stichting
407. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
408. P13-24-1941 Stichting
409. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
410. P13-24-1941 Stichting
411. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
412. P13-24-1941 Stichting
413. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
414. P13-24-1941 Stichting
415. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
416. P13-24-1941 Stichting
417. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
418. P13-24-1941 Stichting
419. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
420. P13-24-1941 Stichting
421. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
422. P13-24-1941 Stichting
423. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
424. P13-24-1941 Stichting
425. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
426. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
427. P13-24-1941 Stichting
428. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
429. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
430. P13-24-1941 Stichting
431. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
432. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
433. P13-24-1941 Stichting
434. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
435. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
436. P13-24-1941 Stichting
437. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
438. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
439. P13-24-1941 Stichting
440. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
441. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
442. P13-24-1941 Stichting
443. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
444. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
445. P13-24-1941 Stichting
446. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
447. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
448. P13-24-1941 Stichting
449. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
450. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
451. P13-24-1941 Stichting
452. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
453. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
454. P13-24-1941 Stichting
455. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
456. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
457. P13-24-1941 Stichting
458. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
459. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
460. P13-24-1941 Stichting
461. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
462. P13-24-1941 Stichting
463. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
464. P13-24-1941 Stichting
465. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
466. P13-24-1941 Stichting
467. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
468. P13-24-1941 Stichting
469. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
470. P13-24-1941 Stichting
471. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
472. P13-24-1941 Stichting
473. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
474. P13-24-1941 Stichting
475. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
476. P13-24-1941 Stichting
477. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
478. P13-24-1941 Stichting
479. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
480. P13-24-1941 Stichting
481. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
482. P13-24-1941 Stichting
483. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
484. P13-24-1941 Stichting
485. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
486. P13-24-1941 Stichting
487. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
488. P13-24-1941 Stichting
489. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
490. P13-24-1941 Stichting
491. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
492. P13-24-1941 Stichting
493. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
494. P13-24-1941 Stichting
495. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
496. P13-24-1941 Stichting
497. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
498. P13-24-1941 Stichting
499. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
500. P13-24-1941 Stichting
501. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
502. P13-24-1941 Stichting
503. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
504. P13-24-1941 Stichting
505. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
506. P13-24-1941 Stichting
507. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
508. P13-24-1941 Stichting
509. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
510. P13-24-1941 Stichting
511. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
512. P13-24-1941 Stichting
513. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
514. P13-24-1941 Stichting
515. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
516. P13-24-1941 Stichting
517. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
518. P13-24-1941 Stichting
519. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
520. P13-24-1941 Stichting
521. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
522. P13-24-1941 Stichting
523. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
524. P13-24-1941 Stichting
525. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
526. P13-24-1941 Stichting
527. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
528. P13-24-1941 Stichting
529. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
530. P13-24-1941 Stichting
531. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
532. P13-24-1941 Stichting
533. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
534. P13-24-1941 Stichting
535. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
536. P13-24-1941 Stichting
537. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
538. P13-24-1941 Stichting
539. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
540. P13-24-1941 Stichting
541. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
542. P13-24-1941 Stichting
543. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
544. P13-24-1941 Stichting
545. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
546. P13-24-1941 Stichting
547. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
548. P13-24-1941 Stichting
549. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
550. P13-24-1941 Stichting
551. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
552. P13-24-1941 Stichting
553. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
554. P13-24-1941 Stichting
555. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
556. P13-24-1941 Stichting
557. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
558. P13-24-1941 Stichting
559. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
560. P13-24-1941 Stichting
561. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
562. P13-24-1941 Stichting
563. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
564. P13-24-1941 Stichting
565. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
566. P13-24-1941 Stichting
567. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
568. P13-24-1941 Stichting
569. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
570. P13-24-1941 Stichting
571. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
572. P13-24-1941 Stichting
573. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
574. P13-24-1941 Stichting
575. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
576. P13-24-1941 Stichting
577. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
578. P13-24-1941 Stichting
579. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
580. P13-24-1941 Stichting
581. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
582. P13-24-1941 Stichting
583. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
584. P13-24-1941 Stichting
585. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
586. P13-24-1941 Stichting
587. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
588. P13-24-1941 Stichting
589. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
590. P13-24-1941 Stichting
591. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
592. P13-24-1941 Stichting
593. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
594. P13-24-1941 Stichting
595. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
596. P13-24-1941 Stichting
597. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
598. P13-24-1941 Stichting
599. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
600. P13-24-1941 Stichting
601. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
602. P13-24-1941 Stichting
603. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
604. P13-24-1941 Stichting
605. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
606. P13-24-1941 Stichting
607. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
608. P13-24-1941 Stichting
609. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
610. P13-24-1941 Stichting
611. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
612. P13-24-1941 Stichting
613. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
614. P13-24-1941 Stichting
615. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
616. P13-24-1941 Stichting
617. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
618. P13-24-1941 Stichting
619. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
620. P13-24-1941 Stichting
621. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
622. P13-24-1941 Stichting
623. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
624. P13-24-1941 Stichting
625. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
626. P13-24-1941 Stichting
627. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
628. P13-24-1941 Stichting
629. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
630. P13-24-1941 Stichting
631. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
632. P13-24-1941 Stichting
633. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
634. P13-24-1941 Stichting
635. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
636. P13-24-1941 Stichting
637. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
638. P13-24-1941 Stichting
639. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
640. P13-24-1941 Stichting
641. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
642. P13-24-1941 Stichting
643. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
644. P13-24-1941 Stichting
645. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
646. P13-24-1941 Stichting
647. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
648. P13-24-1941 Stichting
649. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
650. P13-24-1941 Stichting
651. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
652. P13-24-1941 Stichting
653. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
654. P13-24-1941 Stichting
655. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
656. P13-24-1941 Stichting
657. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
658. P13-24-1941 Stichting
659. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
660. P13-24-1941 Stichting
661. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
662. P13-24-1941 Stichting
663. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
664. P13-24-1941 Stichting
665. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
666. P13-24-1941 Stichting
667. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
668. P13-24-1941 Stichting
669. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
670. P13-24-1941 Stichting
671. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
672. P13-24-1941 Stichting
673. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
674. P13-24-1941 Stichting
675. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
676. P13-24-1941 Stichting
677. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
678. P13-24-1941 Stichting
679. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
680. P13-24-1941 Stichting
681. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
682. P13-24-1941 Stichting
683. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
684. P13-24-1941 Stichting
685. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
686. P13-24-1941 Stichting
687. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
688. P13-24-1941 Stichting
689. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
690. P13-24-1941 Stichting
691. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
692. P13-24-1941 Stichting
693. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
694. P13-24-1941 Stichting
695. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
696. P13-24-1941 Stichting
697. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
698. P13-24-1941 Stichting
699. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
700. P13-24-1941 Stichting
701. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
702. P13-24-1941 Stichting
703. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
704. P13-24-1941 Stichting
705. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
706. P13-24-1941 Stichting
707. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
708. P13-24-1941 Stichting
709. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
710. P13-24-1941 Stichting
711. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
712. P13-24-1941 Stichting
713. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
714. P13-24-1941 Stichting
715. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
716. P13-24-1941 Stichting
717. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
718. P13-24-1941 Stichting
719. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
720. P13-24-1941 Stichting
721. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
722. P13-24-1941 Stichting
723. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
724. P13-24-1941 Stichting
725. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
726. P13-24-1941 Stichting
727. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
728. P13-24-1941 Stichting
729. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
730. P13-24-1941 Stichting
731. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
732. P13-24-1941 Stichting
733. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
734. P13-24-1941 Stichting
735. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
736. P13-24-1941 Stichting
737. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
738. P13-24-1941 Stichting
739. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
740. P13-24-1941 Stichting
741. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
742. P13-24-1941 Stichting
743. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
744. P13-24-1941 Stichting
745. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
746. P13-24-1941 Stichting
747. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
748. P13-24-1941 Stichting
749. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
750. P13-24-1941 Stichting
751. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
752. P13-24-1941 Stichting
753. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
754. P13-24-1941 Stichting
755. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
756. P13-24-1941 Stichting
757. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
758. P13-24-1941 Stichting
759. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
760. P13-24-1941 Stichting
761. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
762. P13-24-1941 Stichting
763. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
764. P13-24-1941 Stichting
765. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
766. P13-24-1941 Stichting
767. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
768. P13-24-1941 Stichting
769. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
770. P13-24-1941 Stichting
771. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
772. P13-24-1941 Stichting
773. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
774. P13-24-1941 Stichting
775. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
776. P13-24-1941 Stichting
777. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
778. P13-24-1941 Stichting
779. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
780. P13-24-1941 Stichting
781. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
782. P13-24-1941 Stichting
783. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
784. P13-24-1941 Stichting
785. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
786. P13-24-1941 Stichting
787. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
788. P13-24-1941 Stichting
789. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
790. P13-24-1941 Stichting
791. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
792. P13-24-1941 Stichting
793. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
794. P13-24-1941 Stichting
795. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
796. P13-24-1941 Stichting
797. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
798. P13-24-1941 Stichting
799. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
800. P13-24-1941 Stichting
801. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
802. P13-24-1941 Stichting
803. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
804. P13-24-1941 Stichting
805. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
806. P13-24-1941 Stichting
807. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
808. P13-24-1941 Stichting
809. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
810. P13-24-1941 Stichting
811. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
812. P13-24-1941 Stichting
813. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
814. P13-24-1941 Stichting
815. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
816. P13-24-1941 Stichting
817. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
818. P13-24-1941 Stichting
819. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
820. P13-24-1941 Stichting
821. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
822. P13-24-1941 Stichting
823. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
824. P13-24-1941 Stichting
825. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
826. P13-24-1941 Stichting
827. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
828. P13-24-1941 Stichting
829. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
830. P13-24-1941 Stichting
831. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
832. P13-24-1941 Stichting
833. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
834. P13-24-1941 Stichting
835. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
836. P13-24-1941 Stichting
837. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
838. P13-24-1941 Stichting
839. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
840. P13-24-1941 Stichting
841. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
842. P13-24-1941 Stichting
843. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
844. P13-24-1941 Stichting
845. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
846. P13-24-1941 Stichting
847. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
848. P13-24-1941 Stichting
849. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
850. P13-24-1941 Stichting
851. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
852. P13-24-1941 Stichting
853. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
854. P13-24-1941 Stichting
855. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
856. P13-24-1941 Stichting
857. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
858. P13-24-1941 Stichting
859. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
860. P13-24-1941 Stichting
861. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
862. P13-24-1941 Stichting
863. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
864. P13-24-1941 Stichting
865. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
866. P13-24-1941 Stichting
867. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
868. P13-24-1941 Stichting
869. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
870. P13-24-1941 Stichting
871. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
872. P13-24-1941 Stichting
873. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
874. P13-24-1941 Stichting
875. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
876. P13-24-1941 Stichting
877. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
878. P13-24-1941 Stichting
879. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
880. P13-24-1941 Stichting
881. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
882. P13-24-1941 Stichting
883. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
884. P13-24-1941 Stichting
885. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
886. P13-24-1941 Stichting
887. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
888. P13-24-1941 Stichting
889. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
890. P13-24-1941 Stichting
891. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
892. P13-24-1941 Stichting
893. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
894. P13-24-1941 Stichting
895. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
896. P13-24-1941 Stichting
897. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
898. P13-24-1941 Stichting
899. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
900. P13-24-1941 Stichting
901. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
902. P13-24-1941 Stichting
903. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
904. P13-24-1941 Stichting
905. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
906. P13-24-1941 Stichting
907. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
908. P13-24-1941 Stichting
909. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
910. P13-24-1941 Stichting
911. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
912. P13-24-1941 Stichting
913. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
914. P13-24-1941 Stichting
915. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
916. P13-24-1941 Stichting
917. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
918. P13-24-1941 Stichting
919. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
920. P13-24-1941 Stichting
921. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
922. P13-24-1941 Stichting
923. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
924. P13-24-1941 Stichting
925. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
926. P13-24-1941 Stichting
927. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
928. P13-24-1941 Stichting
929. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
930. P13-24-1941 Stichting
931. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
932. P13-24-1941 Stichting
933. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
934. P13-24-1941 Stichting
935. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
936. P13-24-1941 Stichting
937. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
938. P13-24-1941 Stichting
939. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
940. P13-24-1941 Stichting
941. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
942. P13-24-1941 Stichting
943. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
944. P13-24-1941 Stichting
945. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
946. P13-24-1941 Stichting
947. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
948. P13-24-1941 Stichting
949. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
950. P13-24-1941 Stichting
951. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
952. P13-24-1941 Stichting
953. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
954. P13-24-1941 Stichting
955. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
956. P13-24-1941 Stichting
957. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
958. P13-24-1941 Stichting
959. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
960. P13-24-1941 Stichting
961. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
962. P13-24-1941 Stichting
963. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
964. P13-24-1941 Stichting
965. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
966. P13-24-1941 Stichting
967. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
968. P13-24-1941 Stichting
969. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
970. P13-24-1941 Stichting
971. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
972. P13-24-1941 Stichting
973. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
974. P13-24-1941 Stichting
975. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
976. P13-24-1941 Stichting
977. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
978. P13-24-1941 Stichting
979. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
980. P13-24-1941 Stichting
981. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
982. P13-24-1941 Stichting
983. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
984. P13-24-1941 Stichting
985. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
986. P13-24-1941 Stichting
987. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
988. P13-24-1941 Stichting
989. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
990. P13-24-1941 Stichting
991. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
992. P13-24-1941 Stichting
993. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
994. P13-24-1941 Stichting
995. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
996. P13-24-1941 Stichting
997. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
998. P13-24-1941 Stichting
999. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1000. P13-24-1941 Stichting
1001. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1002. P13-24-1941 Stichting
1003. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1004. P13-24-1941 Stichting
1005. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1006. P13-24-1941 Stichting
1007. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1008. P13-24-1941 Stichting
1009. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1010. P13-24-1941 Stichting
1011. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1012. P13-24-1941 Stichting
1013. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1014. P13-24-1941 Stichting
1015. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1016. P13-24-1941 Stichting
1017. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1018. P13-24-1941 Stichting
1019. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1020. P13-24-1941 Stichting
1021. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1022. P13-24-1941 Stichting
1023. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1024. P13-24-1941 Stichting
1025. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1026. P13-24-1941 Stichting
1027. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1028. P13-24-1941 Stichting
1029. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1030. P13-24-1941 Stichting
1031. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1032. P13-24-1941 Stichting
1033. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1034. P13-24-1941 Stichting
1035. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1036. P13-24-1941 Stichting
1037. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1038. P13-24-1941 Stichting
1039. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1040. P13-24-1941 Stichting
1041. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1042. P13-24-1941 Stichting
1043. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1044. P13-24-1941 Stichting
1045. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1046. P13-24-1941 Stichting
1047. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1048. P13-24-1941 Stichting
1049. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1050. P13-24-1941 Stichting
1051. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1052. P13-24-1941 Stichting
1053. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1054. P13-24-1941 Stichting
1055. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1056. P13-24-1941 Stichting
1057. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1058. P13-24-1941 Stichting
1059. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1060. P13-24-1941 Stichting
1061. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1062. P13-24-1941 Stichting
1063. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1064. P13-24-1941 Stichting
1065. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1066. P13-24-1941 Stichting
1067. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1068. P13-24-1941 Stichting
1069. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1070. P13-24-1941 Stichting
1071. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1072. P13-24-1941 Stichting
1073. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1074. P13-24-1941 Stichting
1075. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1076. P13-24-1941 Stichting
1077. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1078. P13-24-1941 Stichting
1079. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1080. P13-24-1941 Stichting
1081. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1082. P13-24-1941 Stichting
1083. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1084. P13-24-1941 Stichting
1085. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1086. P13-24-1941 Stichting
1087. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1088. P13-24-1941 Stichting
1089. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1090. P13-24-1941 Stichting
1091. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1092. P13-24-1941 Stichting
1093. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1094. P13-24-1941 Stichting
1095. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1096. P13-24-1941 Stichting
1097. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1098. P13-24-1941 Stichting
1099. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1100. P13-24-1941 Stichting
1101. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1102. P13-24-1941 Stichting
1103. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1104. P13-24-1941 Stichting
1105. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1106. P13-24-1941 Stichting
1107. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1108. P13-24-1941 Stichting
1109. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1110. P13-24-1941 Stichting
1111. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1112. P13-24-1941 Stichting
1113. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1114. P13-24-1941 Stichting
1115. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1116. P13-24-1941 Stichting
1117. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1118. P13-24-1941 Stichting
1119. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1120. P13-24-1941 Stichting
1121. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1122. P13-24-1941 Stichting
1123. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1124. P13-24-1941 Stichting
1125. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1126. P13-24-1941 Stichting
1127. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1128. P13-24-1941 Stichting
1129. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1130. P13-24-1941 Stichting
1131. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1132. P13-24-1941 Stichting
1133. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1134. P13-24-1941 Stichting
1135. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1136. P13-24-1941 Stichting
1137. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1138. P13-24-1941 Stichting
1139. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1140. P13-24-1941 Stichting
1141. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1142. P13-24-1941 Stichting
1143. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1144. P13-24-1941 Stichting
1145. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1146. P13-24-1941 Stichting
1147. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1148. P13-24-1941 Stichting
1149. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1150. P13-24-1941 Stichting
1151. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1152. P13-24-1941 Stichting
1153. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1154. P13-24-1941 Stichting
1155. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1156. P13-24-1941 Stichting
1157. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1158. P13-24-1941 Stichting
1159. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1160. P13-24-1941 Stichting
1161. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1162. P13-24-1941 Bepleisteren zijgevels
1163. P13-24-1941 Stichting
1164. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1165. P13-24-1941 Stichting
1166. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1167. P13-24-1941 Stichting
1168. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1169. P13-24-1941 Stichting
1170. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1171. P13-24-1941 Stichting
1172. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1173. P13-24-1941 Stichting
1174. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1175. P13-24-1941 Stichting
1176. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1177. P13-24-1941 Stichting
1178. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1179. P13-24-1941 Stichting
1180. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1181. P13-24-1941 Stichting
1182. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1183. P13-24-1941 Stichting
1184. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1185. P13-24-1941 Stichting
1186. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1187. P13-24-1941 Stichting
1188. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1189. P13-24-1941 Stichting
1190. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1191. P13-24-1941 Stichting
1192. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1193. P13-24-1941 Stichting
1194. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1195. P13-24-1941 Stichting
1196. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1197. P13-24-1941 Stichting
1198. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1199. P13-24-1941 Stichting
1200. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1201. P13-24-1941 Stichting
1202. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1203. P13-24-1941 Stichting
1204. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1205. P13-24-1941 Stichting
1206. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1207. P13-24-1941 Stichting
1208. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1209. P13-24-1941 Stichting
1210. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1211. P13-24-1941 Stichting
1212. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1213. P13-24-1941 Stichting
1214. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1215. P13-24-1941 Stichting
1216. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1217. P13-24-1941 Stichting
1218. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1219. P13-24-1941 Stichting
1220. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1221. P13-24-1941 Stichting
1222. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1223. P13-24-1941 Stichting
1224. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1225. P13-24-1941 Stichting
1226. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1227. P13-24-1941 Stichting
1228. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1229. P13-24-1941 Stichting
1230. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1231. P13-24-1941 Stichting
1232. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1233. P13-24-1941 Stichting
1234. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1235. P13-24-1941 Stichting
1236. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1237. P13-24-1941 Stichting
1238. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1239. P13-24-1941 Stichting
1240. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1241. P13-24-1941 Stichting
1242. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1243. P13-24-1941 Stichting
1244. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1245. P13-24-1941 Stichting
1246. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1247. P13-24-1941 Stichting
1248. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1249. P13-24-1941 Stichting
1250. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1251. P13-24-1941 Stichting
1252. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1253. P13-24-1941 Stichting
1254. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1255. P13-24-1941 Stichting
1256. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1257. P13-24-1941 Stichting
1258. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1259. P13-24-1941 Stichting
1260. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1261. P13-24-1941 Stichting
1262. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1263. P13-24-1941 Stichting
1264. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1265. P13-24-1941 Stichting
1266. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1267. P13-24-1941 Stichting
1268. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1269. P13-24-1941 Stichting
1270. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1271. P13-24-1941 Stichting
1272. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1273. P13-24-1941 Stichting
1274. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1275. P13-24-1941 Stichting
1276. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1277. P13-24-1941 Stichting
1278. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1279. P13-24-1941 Stichting
1280. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1281. P13-24-1941 Stichting
1282. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1283. P13-24-1941 Stichting
1284. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1285. P13-24-1941 Stichting
1286. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1287. P13-24-1941 Stichting
1288. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1289. P13-24-1941 Stichting
1290. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1291. P13-24-1941 Stichting
1292. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1293. P13-24-1941 Stichting
1294. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1295. P13-24-1941 Stichting
1296. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1297. P13-24-1941 Stichting
1298. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1299. P13-24-1941 Stichting
1300. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1301. P13-24-1941 Stichting
1302. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1303. P13-24-1941 Stichting
1304. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1305. P13-24-1941 Stichting
1306. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1307. P13-24-1941 Stichting
1308. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1309. P13-24-1941 Stichting
1310. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1311. P13-24-1941 Stichting
1312. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1313. P13-24-1941 Stichting
1314. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1315. P13-24-1941 Stichting
1316. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1317. P13-24-1941 Stichting
1318. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1319. P13-24-1941 Stichting
1320. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1321. P13-24-1941 Stichting
1322. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1323. P13-24-1941 Stichting
1324. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1325. P13-24-1941 Stichting
1326. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1327. P13-24-1941 Stichting
1328. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1329. P13-24-1941 Stichting
1330. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1331. P13-24-1941 Stichting
1332. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1333. P13-24-1941 Stichting
1334. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1335. P13-24-1941 Stichting
1336. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1337. P13-24-1941 Stichting
1338. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1339. P13-24-1941 Stichting
1340. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1341. P13-24-1941 Stichting
1342. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1343. P13-24-1941 Stichting
1344. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1345. P13-24-1941 Stichting
1346. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1347. P13-24-1941 Stichting
1348. P13-24-1941 Stichting
1349. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1350. P13-24-1941 Stichting
1351. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1352. P13-24-1941 Stichting
1353. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1354. P13-24-1941 Stichting
1355. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1356. P13-24-1941 Stichting
1357. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1358. P13-24-1941 Stichting
1359. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1360. P13-24-1941 Stichting
1361. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1362. P13-24-1941 Stichting
1363. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1364. P13-24-1941 Stichting
1365. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1366. P13-24-1941 Stichting
1367. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1368. P13-24-1941 Stichting
1369. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1370. P13-24-1941 Stichting
1371. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1372. P13-24-1941 Stichting
1373. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1374. P13-24-1941 Stichting
1375. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1376. P13-24-1941 Stichting
1377. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1378. P13-24-1941 Stichting
1379. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1380. P13-24-1941 Stichting
1381. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1382. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1383. P13-24-1941 Stichting
1384. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1385. P13-24-1941 Stichting
1386. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1387. P13-24-1941 Stichting
1388. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1389. P13-24-1941 Stichting
1390. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1391. P13-24-1941 Stichting
1392. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1393. P13-24-1941 Stichting
1394. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1395. P13-24-1941 Stichting
1396. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1397. P13-24-1941 Stichting
1398. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1399. P13-24-1941 Stichting
1400. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1401. P13-24-1941 Stichting
1402. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1403. P13-24-1941 Stichting
1404. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1405. P13-24-1941 Stichting
1406. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1407. P13-24-1941 Stichting
1408. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1409. P13-24-1941 Stichting
1410. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1411. P13-24-1941 Stichting
1412. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1413. P13-24-1941 Stichting
1414. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1415. P13-24-1941 Stichting
1416. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1417. P13-24-1941 Stichting
1418. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1419. P13-24-1941 Stichting
1420. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1421. P13-24-1941 Stichting
1422. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1423. P13-24-1941 Stichting
1424. P13-24-1941 Wijziging gedeelte bouwplan
1425. P13-24-1941 Stichting
1426. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1427. P13-24-1941 Stichting
1428. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1429. P13-24-1941 Stichting
1430. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1431. P13-24-1941 Stichting
1432. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1433. P13-24-1941 Stichting
1434. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1435. P13-24-1941 Stichting
1436. P13-24-1941 Wijziging bouwplan
1437. P13-24-1941 Wijziging winkelplan
1438. P13-24-1941 Stichting
1439. P13-24-1941 Stichting
1440. P13-24-1941 Stichting
1441. P13-24-1941 Stichting
1442. P13-24-1941 Stichting
1443. P13-24-1941 Stichting
1444. P13-24-1941 Stichting
1445. P13-24-1941 Stichting
Document(en) van dit dossier1. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelderbalken blok w
2. P13-24-1941 Betonconstructie fundeering en kelder
3. P13-24-1941 Gewapen beton, Lateien, Details by blad 126
4. P13-24-1941 Plattegrond hijschbalk
5. P13-24-1941 Gevels - Plattegrond - Doorsneede - Fundering - Situatie
6. P13-24-1941 Dakvenster met vluchtluik
7. P13-24-1941 Balklaag Beganegrond Winkel Links Blok O
8. P13-24-1941 Trilbeton, balken voor woningtype
9. P13-24-1941 Balkenlaag begane grond winkelpand rechts
10. P13-24-1941 Balklaag 1ste verdieping winkel links blok O
11. P13-24-1941 Achtergevel winkelpand links blok O
12. P13-24-1941 Betonconstructies Kelders Blokken W
13. P13-24-1941 Gewapend Betonconstructies Trappen, Begane Grond, Eerste- en Tweede Verdieping P-West
14. P13-24-1941 Gewapend Betonconstructies Trappen, Begane Grond, Eerste- en Tweede Verdieping Blok O
15. P13-24-1941 Balklaag Begane Grond, Blok P - Oost
16. P13-24-1941 Achtergevel Normaal Pand Blokken O-P West en P
17. P13-24-1941 Balklaag Begane Grond, Winkelpand rechts
18. P13-24-1941 Gewijzigde details fundering balken type A III voor blok Z
19. P13-24-1941 Achtergevel winkelpand rechts
20. P13-24-1941 Balklagen hoekpanden in blok O
21. P13-24-1941 Balcons blokken O
22. P13-24-1941 Balcons blokken P - West
23. P13-24-1941 Achtergevel normaal pand in blok P-Oost
24. P13-24-1941 Topgevel blok P-Oost ( Noordelijk )
25. P13-24-1941 Voorstel wijziging luchtkanalen in de blokken O en P
26. P13-24-1941 Kolommenverstrekking voor woningtype A(6) en B(7)
27. P13-24-1941 Woningplan Rotterdam Zuid Verkaveling Peilmaten en Palenvelden
28. P13-24-1941 Plattegrond 340 woningen
29. P13-24-1941 Plattegronden doorsneden balklagen rioleering
30. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies begane grond blok Q
31. P13-24-1941 Plattegronden
32. P13-24-1941 Betonconstructie afwijkende type B(III) aansluitend aan winkel 7 blok AA (VII)
33. P13-24-1941 Kespenplan Blok P
34. P13-24-1941 Balcons en lateien Blok P
35. P13-24-1941 Lateiƫn Blokken P
36. P13-24-1941 Balklaag 2de verdieping winkel links blok O
37. P13-24-1941 Betonconstructie en details winkel nr. 1 aan de Noordelijke eindgevel van type P (III)
38. P13-24-1941 Buitenkozijnen Blok Q
39. P13-24-1941 Bouwbur. Arb. W.b. 1940 1400. won le R'dam. Z. Gew. Beton balcon
40. P13-24-1941 Details betonconstructie v/d eindgevel balken voor de blokken Z. AA.
41. P13-24-1941 Betonconstructie details van de winkels 2, 4, 6 aan de noodelijke eindgevel van type A (2)
42. P13-24-1941 Voorgevel - normaal pand blokken O - P West en P
43. P13-24-1941 Voorgevel normaal pand in blok P - Oost woonkamer achter
44. P13-24-1941 Correctie blad 1 voor de panden 3 t/m 17 blok Q
45. P13-24-1941 Winkel P. de Gruijter & Zn. Blok Q Wijziging etalageraam
46. P13-24-1941 Geveldetail Blok Q
47. P13-24-1941 Gewapende Betonconstructie 1e verdieping
48. P13-24-1941 Gewijzigde details fundering balken type B II van het blok AA
49. P13-24-1941 Hoofdwapening trappen en bordessen aan de buitenkant / gewapende beton trappenhuis
50. P13-24-1941 Verkaveling
51. P13-24-1941 Wijzigingen verdiepingen
52. P13-24-1941 Wijziging gewapende beton constructie begane grond blokken U-V en W
53. P13-24-1941 Betonconstructie en details van winkels aan de noordelijke eindgevels van type B
54. P13-24-1941 Wijziging begrane gond pand 17
55. P13-24-1941 Details betonconstructie A (II) fundering en kelder
56. P13-24-1941 Wijziging balcons op 2e verdieping
57. P13-24-1941 Gewapende betonconstructie trappen
58. P13-24-1941 Trappen blokken U-V-W
59. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies Kelder Blokken O-Noord
60. P13-24-1941 Palenplan Blokken U-V-W
61. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies Blok V
62. P13-24-1941 Lateien in binnenmuren Blok Q
63. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies Kelder Blokken V
64. P13-24-1941 Palenplan blok Q
65. P13-24-1941 Wijziging winkelvloer blok Q
66. P13-24-1941 Gevels en doorsneden panden
67. P13-24-1941 Wijziging gewapend betonconstructies begane grond winkelpand 3 blok Q
68. P13-24-1941 Betonconstructie 2e verdieping
69. P13-24-1941 Doorsnede Kapplan blok Q
70. P13-24-1941 Gevel / Lateien Dorpsweg blok Q
71. P13-24-1941 Balkenplan 2de verdieping blok Q
72. P13-24-1941 Gevels en paalfundering type B (II) blok AA westzijde
73. P13-24-1941 Gevels en paalfundering blok AA oostzijde - type B (II)
74. P13-24-1941 Gevels en paalfundering type A blok Z
75. P13-24-1941 Balklaag begane grond
76. P13-24-1941 Details Funderingbalken voor het afwijkende type B (III) in blok AA (VII)
77. P13-24-1941 Betonconstructie Fundering en Kelder van afwijkende type B bijgeheid in blok Y
78. P13-24-1941 Gevels & Situatie blok Q
79. P13-24-1941 Woning- en Winkelpanden blok Q
80. P13-24-1941 Palenplan blok P
81. P13-24-1941 Vluchtgelegenheid voor de eindpanden
82. P13-24-1941 Vluchtgelegenheid voor de eindpanden
83. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies Blok P - Oost
84. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies Blokken U
85. P13-24-1941 Centrale verwarmingskelder panden G - H
86. P13-24-1941 Balklagen begane grond, 1e verdieping
87. P13-24-1941 Plan tot wijziging benedengedeelte van Hoekperceel Dorpsweg - Wielewaalstraat tot Apotheek
88. P13-24-1941 Betonconstructies Winkel type C 5 Blok W
89. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies garage / begane grond blokken U - V type D
90. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies / Wijzigingen verdiepingen blokken U - V - W
91. P13-24-1941 Vluchtgelegenheid voor de eindpanden
92. P13-24-1941 Plattegronden, Doorsneden, Daklagen, Rioleering
93. P13-24-1941 Plattegronden, Doorsneden, Daklagen, Rioleering
94. P13-24-1941 Gevels en plattegronden
95. P13-24-1941 Woningenplan begane grond en verdiepingen
96. P13-24-1941 Bordes met trapje aan kopgevel blokken U en V
97. P13-24-1941 Wijziging verdieping / Gewapende betonconstructies verdiepingen blok Q
98. P13-24-1941 Balkenplan 1e Verdieping met trilbetonbalken blok Q
99. P13-24-1941 Plattegrond - normaal winkelpand blok Q
100. P13-24-1941 Wijziging Latela blok Q ( onleesbaar )
101. P13-24-1941 Plattegrond Begane Grond
102. P13-24-1941 Palenplan blokken U - V - W
103. P13-24-1941 Plattegronden, Doorsneden, Daklagen, Rioleering
104. P13-24-1941 Wijziging wapening betreffende kelder blokken V - W
105. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies wijziging blok U noord - west
106. P13-24-1941 Transformatorhuisje blok W
107. P13-24-1941 Gevels en paalfundeering
108. P13-24-1941 Gevel typen van blokken U
109. P13-24-1941 Wijziging Kelder blok Q
110. P13-24-1941 Plattegrond Begane Grond
111. P13-24-1941 Lateien Blok Q
112. P13-24-1941 Gewapend beton constructies kelder blok Q
113. P13-24-1941 Balklagen 1e verdieping met trilbetonbalken
114. P13-24-1941 Gewapende beton balcons
115. P13-24-1941 Begane grond van de panden
116. P13-24-1941 Plattegrond Gevels
117. P13-24-1941 Wijziging gewapend betonconstructies begane grond
118. P13-24-1941 Trilbeton, vloerbalken - plafondh.
119. P13-24-1941 Fundering & palenplan
120. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies, gewijzigde winkels
121. P13-24-1941 Voorgevels verkaverling en situatie
122. P13-24-1941 Verkaveling
123. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelder - beganegrond en verdiepingen
124. P13-24-1941 Gevels en paalfundeering
125. P13-24-1941 Plattegrond - voorgevel en zolder balklaag
126. P13-24-1941 Trilbeton vloerbalken
127. P13-24-1941 Betonconstructies en detels winkels noordelijke eindgevel
128. P13-24-1941 Uittreksel uit het kadestrale plan, gemeente Charlois
129. P13-24-1941 Uittreksel uit het kadestrale plan, gemeente Charlois
130. P13-24-1941 Plattegrond panden
131. P13-24-1941 Wijziging gewapend betonconstructies begane grond
132. P13-24-1941 Balklaag begane grond
133. P13-24-1941 Gewijzigde details funderings balken
134. P13-24-1941 Ondersteuningsbalk onder balken
135. P13-24-1941 Betonconstructie fundeering en kelder
136. P13-24-1941 Gewijzigd / perceel bouwkundige constructies plan tot den bouw van 48 proefwoningen aan de Fazantstraat
137. P13-24-1941 Gevels
138. P13-24-1941 Gevels, plattegrond, doorsnede, balklagen, fundering riolering
139. P13-24-1941 Situatie plattegrond
140. P13-24-1941 Plattegrond woning- en winkelpanden
141. P13-24-1941 Betonconstructie & details van de winkel aan de Noordelijke eindgevel
142. P13-24-1941 Verkaveling
143. P13-24-1941 Plattegrond
144. P13-24-1941 Balcons en lateien Blok O-P-R
145. P13-24-1941 Gewwapend betonconstructie begane grond perceel A - B
146. P13-24-1941 Wijziging Gew. betonconstructie begane grond
147. P13-24-1941 Uittreksel uit het kadestrale plan, gemeente Charlois
148. P13-24-1941 Palenplan Blok O
149. P13-24-1941 Vloerconstructie begane grond voor stapelbouw
150. P13-24-1941 Gevels en doorsneden panden
151. P13-24-1941 Staalconstructie windportaal
152. P13-24-1941 Gevels en doorsneden panden
153. P13-24-1941 Details betonconstructie, fundeering & kelder
154. P13-24-1941 Details betonconstructie, fundeering & kelder
155. P13-24-1941 Details betonconstructie, fundeering & kelder
156. P13-24-1941 Gevels en paalfundeering westzijde
157. P13-24-1941 Staalconstructie windportaal
158. P13-24-1941 Begane grond vloerconstructie met doorsneden voor stapelbouw
159. P13-24-1941 Gewapend beton constructie 1e verdieping van betonskelet
160. P13-24-1941 Trappenhuis, keuken, douche, wc, vloeren en waranda's stapelbouw betonconstructies
161. P13-24-1941 Staalconstructie portaal
162. P13-24-1941 Plattegronden, doorsneden, balklagen, kapplan, plafondhangers, riooleering
163. P13-24-1941 Gevels
164. P13-24-1941 Kopgevel Blok P-West
165. P13-24-1941 Geveltype Blokken V
166. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies begane grond en verdiepingen
167. P13-24-1941 Kespenplan Blok O
168. P13-24-1941 Kespenplan Blok P
169. P13-24-1941 Gewapende betonconstructies verdiepingen / wijzigingen verdiepingen
170. P13-24-1941 Uittreksel uit het kadestrale plan, gemeente Charlois
171. P13-24-1941 Gewapende beton lateien
172. P13-24-1941 Voor en zijaanzichten gevel en plattegrond
173. P13-24-1941 Verkaveling der blokken R, S en T
174. P13-24-1941 Lateien Blok O
175. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie begane grond
176. P13-24-1941 Lateien blokken P - West
177. P13-24-1941 Lateien blokken P - Oost
178. P13-24-1941 Gewapende beton, lateien met details
179. P13-24-1941 Gewapende beton lateien
180. P13-24-1941 Kopgevel, normaalpand, zuidgevel
181. P13-24-1941 Details betonconstructie, fundeering & kelder
182. P13-24-1941 Details betonconstructies v/d gewijzigde eindgevelbalken
183. P13-24-1941 Details betonconstructies, fundeering - kelder
184. P13-24-1941 Gevel
185. P13-24-1941 Voor- en achtergevel Garage
186. P13-24-1941 Plattegrond Garage
187. P13-24-1941 Balklaag 2de verdieping winkel rechts blok O
188. P13-24-1941 Gewapende betonconstructie gerage en transformatorhuisje
189. P13-24-1941 Balklaag verdiepingen blok P - Oost
190. P13-24-1941 Palenplan
191. P13-24-1941 Balklaag beganegrond Normaal type Blok O, P - West en P
192. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies trappen, begane grond, eerste- en tweede verdieping
193. P13-24-1941 Gevels winkel rechts
194. P13-24-1941 Latei winkelraam
195. P13-24-1941 Wijziging begane grond
196. P13-24-1941 Steunbeer onder trappenhuis tegen balk 27
197. P13-24-1941 Wijziging keldervloer bij misgeslagen paal blok V
198. P13-24-1941 Variant met houten palen van balk 5 blok V
199. P13-24-1941 Revisieteekening van de gewapende betonconsole tusschen de perceelen B en C
200. P13-24-1941 Plattegrond begane grond, Kelder
201. P13-24-1941 Verbinding trilbeton vloerbalken met balconligger in kopgevels
202. P13-24-1941 Wijziging pand, Latei en balk
203. P13-24-1941 Perceel staalconstructie balklagen
204. P13-24-1941 Uittreksel uit het kadestrale plan, gemeente Charlois
205. P13-24-1941 Plattegrond woningpanden en winkelpanden
206. P13-24-1941 Overzichtstekening gevelafdekking
207. P13-24-1941 Wijziging fundeering
208. P13-24-1941 Plattegrond van begane grond van de panden C en D
209. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie trappen, bordessen en waranda's
210. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie 2e verdieping van betonskelet
211. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie daklijst
212. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie trappen en waranda's betonskelet
213. P13-24-1941 Balklaag 1ste verdieping winkelpand rechts
214. P13-24-1941 Wijziging fundeering blok R
215. P13-24-1941 Palenplan assenstelsel
216. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies begane grond
217. P13-24-1941 Gevels doorsneden, plattegronden balklagen
218. P13-24-1941 Plattegrond garage
219. P13-24-1941 Plattegrond, gevels, doorsneden & balklagen
220. P13-24-1941 Vloer- en platconstructies
221. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies verdiepingen / Wijziging verdiepingen
222. P13-24-1941 Palenplan blokken R - S - T
223. P13-24-1941 Wijziging fundeering blok R Noord - Oost
224. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelders blokken R - S - T
225. P13-24-1941 Balklaag 1e verdieping
226. P13-24-1941 Lateien blokken R - S - T
227. P13-24-1941 Schokbetonplaat voor gevelafdekking
228. P13-24-1941 Wijsbalken
229. P13-24-1941 Bouwmuurconstructies begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping
230. P13-24-1941 Wijziging fundering
231. P13-24-1941 Gevels transformatorgebouwtje
232. P13-24-1941 Wijziging gewapend betonconstructies begane grond
233. P13-24-1941 Begane grond vloerconstructie met doorsneden voor stapelbouw
234. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelders blokken R - S - T
235. P13-24-1941 Wijziging fundering
236. P13-24-1941 Gevelconstructies
237. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies balken
238. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie plat van betonskelet
239. P13-24-1941 Detail daklust
240. P13-24-1941 Wijziging fundering
241. P13-24-1941 Staalconstructie portaal
242. P13-24-1941 Fundeering kelder en plat
243. P13-24-1941 Wijziging winkels blokken R - S - T
244. P13-24-1941 Palenplan blokken R - S - T
245. P13-24-1941 Gevels en paalfundeering
246. P13-24-1941 Voor- en achtergevel winkelpand links
247. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelders blokken R - S - T
248. P13-24-1941 Plattegronden, gevels, doorsneden & balklagen
249. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelder blokken R - S - T
250. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies verdieping
251. P13-24-1941 Gevels en plattegronden panden
252. P13-24-1941 Balklaag begane grond
253. P13-24-1941 Gewapend betonconstructie's begane grond en verdiepingen
254. P13-24-1941 Trappenhuis blokken R - S - T
255. P13-24-1941 Schokbetonplaat voor gevelafdekking
256. P13-24-1941 Plattegrond gootdetail
257. P13-24-1941 Gevels, plattegronden, doorsneden, hoekpanden blok O
258. P13-24-1941 Wijziging fundeering blok R
259. P13-24-1941 Gevels, plattegronden, doorsneden, balklagen
260. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies kelders blokken R - S - T
261. P13-24-1941 Gevels en doorsneden
262. P13-24-1941 Gewapend betonconstructies verdieping blokken R - S - T
263. P13-24-1941 Wijziging winkels
264. P13-24-1941 Staalconstructie windportaal