Detail

Detail

DossiernummerP19-7-1941_V001
Subdossier(s) van dit dossier1. P19-7-1941_B001
2. P19-7-1941_B002
3. P19-7-1941_B003
4. P19-7-1941_B004
5. P19-7-1941_B005
6. P19-7-1941_B006
7. P19-7-1941_B007
8. P19-7-1941_B008
9. P19-7-1941_B009
10. P19-7-1941_B010
11. P19-7-1941_B011
12. P19-7-1941_B012
13. P19-7-1941_B013
14. P19-7-1941_B014
15. P19-7-1941_B015
16. P19-7-1941_B016
17. P19-7-1941_B017
18. P19-7-1941_B018
19. P19-7-1941_B019
20. P19-7-1941_B020
21. P19-7-1941_B021
22. P19-7-1941_B022
23. P19-7-1941 Stichting
24. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
25. P19-7-1941 Stichting
26. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
27. P19-7-1941 Stichting
28. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
29. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
30. P19-7-1941 Stichting
31. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
32. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
33. P19-7-1941 Stichting
34. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
35. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
36. P19-7-1941 Stichting
37. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
38. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
39. P19-7-1941 Stichting
40. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
41. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
42. P19-7-1941 Stichting
43. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
44. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
45. P19-7-1941 Stichting
46. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
47. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
48. P19-7-1941 Stichting
49. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
50. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
51. P19-7-1941 Stichting
52. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
53. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
54. P19-7-1941 Stichting
55. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
56. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
57. P19-7-1941 Stichting
58. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
59. P19-7-1941 Stichting
60. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
61. P19-7-1941 Stichting
62. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
63. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
64. P19-7-1941 Stichting
65. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
66. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
67. P19-7-1941 Stichting
68. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
69. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
70. P19-7-1941 Stichting
71. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
72. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
73. P19-7-1941 Stichting
74. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
75. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
76. P19-7-1941 Stichting
77. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
78. P19-7-1941 Stichting
79. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
80. P19-7-1941 Stichting
81. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
82. P19-7-1941 Stichting
83. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
84. P19-7-1941 Stichting
85. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
86. P19-7-1941 Stichting
87. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
88. P19-7-1941 Stichting
89. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
90. P19-7-1941 Stichting
91. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
92. P19-7-1941 Stichting
93. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
94. P19-7-1941 Stichting
95. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
96. P19-7-1941 Stichting
97. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
98. P19-7-1941 Stichting
99. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
100. P19-7-1941 Stichting
101. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
102. P19-7-1941 Stichting
103. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
104. P19-7-1941 Stichting
105. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
106. P19-7-1941 Stichting
107. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
108. P19-7-1941 Stichting
109. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
110. P19-7-1941 Stichting
111. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
112. P19-7-1941 Stichting
113. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
114. P19-7-1941 Stichting
115. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
116. P19-7-1941 Stichting
117. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
118. P19-7-1941 Stichting
119. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
120. P19-7-1941 Stichting
121. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
122. P19-7-1941 Stichting
123. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
124. P19-7-1941 Stichting
125. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
126. P19-7-1941 Stichting
127. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
128. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
129. P19-7-1941 Stichting
130. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
131. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
132. P19-7-1941 Stichting
133. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
134. P19-7-1941 Stichting
135. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
Document(en) van dit dossier1. P19-7-1941 Vloer 1e verdieping
2. P19-7-1941 Keldervloer balken
3. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
4. P19-7-1941 Trilbetonbalken
5. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
6. P19-7-1941 Lateien voor trilbeton raampartel
7. P19-7-1941 Vloer en balken 1e verdieping
8. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
9. P19-7-1941 1e verdieping balken
10. P19-7-1941 2e wijziging begane grond winkeltype E
11. P19-7-1941 Trilbetonbalken ( Plattegrond )
12. P19-7-1941 Pasplaten bims
13. P19-7-1941 Doorsnede ( Titel niet te lezen )
14. P19-7-1941 Doorsnede ( Titel niet te lezen )
15. P19-7-1941 Details
16. P19-7-1941 Doorsnede ( Titel niet te lezen )
17. P19-7-1941 Details
18. P19-7-1941 Bimskanaalplaten
19. P19-7-1941 Balken
20. P19-7-1941 Balken
21. P19-7-1941 Verankering element Poselementen
22. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
23. P19-7-1941 Balken begane grond
24. P19-7-1941 Trilbeton bakken vloer en douche - schoorsteen plaatjes
25. P19-7-1941 Trilbeton lichtkap
26. P19-7-1941 Balken
27. P19-7-1941 Dakplaten ( Plattegrond )
28. P19-7-1941 Voorgevel Pleinweg ( Links )
29. P19-7-1941 Voor- en zijgevel
30. P19-7-1941 Wijzigingen bouwplan balklaag begane grond
31. P19-7-1941 Wijziging winkel G en eindpakhuis K
32. P19-7-1941 Overzichtstekening balkennummering
33. P19-7-1941 Begane grond vloer
34. P19-7-1941 Plattegrond platen
35. P19-7-1941 Begane grond vloer
36. P19-7-1941 Liftvloer en dak
37. P19-7-1941 Voorgevel Wolphaertsbocht
38. P19-7-1941 Voorgevel van Oestendestraat rechts
39. P19-7-1941 Situatie
40. P19-7-1941 Voor- en zijgevel Pleinweg kantoortype ( Tekening niet goed gescand )
41. P19-7-1941 Achtergevel Oestendestraat
42. P19-7-1941 Plattegrond pakhuis, winkels
43. P19-7-1941 Palenplan
44. P19-7-1941 Palenplan
45. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
46. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
47. P19-7-1941 Voorgevel Pleinweg
48. P19-7-1941 Voorgevel Oestendestraat
49. P19-7-1941 Gevel aan de Eversdijckstraat
50. P19-7-1941 Balken keldervloer
51. P19-7-1941 Balken keldervloer
52. P19-7-1941 Wijziging begane grond
53. P19-7-1941 Wanden kelder
54. P19-7-1941 Keldervloer
55. P19-7-1941 Doorsnede balken
56. P19-7-1941 Schetsplan autoherstelplaats met dienstwoning
57. P19-7-1941 Wanden kelder
58. P19-7-1941 Details kelderwanden
59. P19-7-1941 Wijziging bouwplan
60. P19-7-1941 Lift put
61. P19-7-1941 Wijziging winkeltype E
62. P19-7-1941 Balken keldervloer
63. P19-7-1941 Balken begane grond vloer
64. P19-7-1941 Trappenhuis
65. P19-7-1941 1e verdieping vloer
66. P19-7-1941 Doorsnede Dak, 4e, 3e en 2e verdieping
67. P19-7-1941 Bouwplan vloer en dak
68. P19-7-1941 Kolommen veld begane grond
69. P19-7-1941 Kolommen kelder begrane grond
70. P19-7-1941 2e verdiepingsvloer
71. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
72. P19-7-1941 Overzichtstekening balkennummering
73. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
74. P19-7-1941 Kolommen
75. P19-7-1941 Balklagen 2e en 3e verdieping
76. P19-7-1941 Keldervloer
77. P19-7-1941 Balken Kelder
78. P19-7-1941 Doorsnede
79. P19-7-1941 Keldervloer
80. P19-7-1941 Balken
81. P19-7-1941 Balken begane grond
82. P19-7-1941 Balken begane grond
83. P19-7-1941 Begane grond vloer
84. P19-7-1941 Balken begane grond
85. P19-7-1941 Balken begane grond
86. P19-7-1941 Trappen, portieken
87. P19-7-1941 Wijziging balken
88. P19-7-1941 Wijziging betonconstructies
89. P19-7-1941 Vloer 2e en 3e verdieping en balcons
90. P19-7-1941 Trappenhuis, portieken
91. P19-7-1941 Trappen, portieken
92. P19-7-1941 Details trilbeton raampartij met verankering aan lateien en metselwerk
93. P19-7-1941 Balken 1e verdieping
94. P19-7-1941 Balken 4e verdieping portieken
95. P19-7-1941 Bestekplan balklagen 2e en 3e verdieping
96. P19-7-1941 Begane grond vloer
97. P19-7-1941 Bestekplan 3e verdieping
98. P19-7-1941 Plattegrond winkels met woningen, pakhuizen
99. P19-7-1941 Variant plattegrond woning
100. P19-7-1941 Bestekplan balklagen 1e verdieping
101. P19-7-1941 Details
102. P19-7-1941 Wijzigingen 1e verdieping panden a/d Pleinweg & Wolphaertsbocht
103. P19-7-1941 Trilbetonelementen
104. P19-7-1941 Schetsplan 1e, 2e en 3e verdieping
105. P19-7-1941 Bimsbetonplaten
106. P19-7-1941 Bimsbetonplaten
107. P19-7-1941 Betonpaal
108. P19-7-1941 Begane grond plan
109. P19-7-1941 Gevel Eversdijckstraat
110. P19-7-1941 Wijziging Port, achtergevel en plattegronden woningtype, portieken, kelder en riolering
111. P19-7-1941 Wijzigingen verdiepingen
112. P19-7-1941 Wijzigingen begane grond panden
113. P19-7-1941 Doorsnede
114. P19-7-1941 Bestekplan 4e, 5e etage met platten
115. P19-7-1941 Bestekplan kelder plan
116. P19-7-1941 Bestekplan kelder
117. P19-7-1941 Bestekplan 1e verdieping
118. P19-7-1941 Bestekplan achtergevels met doorsnede
119. P19-7-1941 Bestekplan voorgevels
120. P19-7-1941 Voorgevel